За ученика

Учебна 2023/2024 година

II срок

График самостоятелна форма 12 клас – априлска сесия

График-на-дейностите-за-организацията- НВО 7 клас

За родителите за ДДП 2024

График за консултации

I срок

График самoстоятелна форма – януарска сесия

График контролни и класни работи 5-7 клас

График контролни и класни работи 8-9 клас

График контролни и класни работи 10-12 клас

Седмична програма 1-4 клас

Седмична програма 5-12 клас

График за консултации

Втори час на класа

Заявление за отсъствия – директор

Заявление за отсъствия – класен

Дневна форма поправителни изпити октомврийска сесия

Родителска среща за 1.клас

График за поправителна сесия самостоятелна форма – септември 2023 г.

Дневна форма поправителни изпити

Съобщение относно ДЗИ

График дейности след 4 класиране

––––

Учебна 2022/2023 година

II срок

Поправителна сесия на учениците от прогимназиален и гимназиален етап

Самостоятелна форма на обучение – График юнска сесия

Дневна форма на обучение – График за приравнителни изпити

Самостоятелна форма на обучение – Априлска поправителна сесия

График дежурства

График контролни 5-7 клас

График контролни 8-12 клас

График за провеждане на втори час на класа

График за консултации

Програма 1-4 клас

Програма 5-12 клас

I срок

График самостоятелна форма – Януари 2023

Програма 1 – 4 клас

Програма

Дневен режим

График БДП

График за втори час на класа

График за консултации

Учебна 2022/2021 година

График самостоятелна форма

График за часовете по БДП

Седмична програма – 1 срок за 1-4 клас

Седмична програма – 1 срок

График за консултации_I srok 2021-2022

График за консултации_2 srok 2021-2022

График ВЧК_2 srok 2021-2022

5-7 клас

1 КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – ДАТИ ЗА ВТОРИЯ УЧЕБЕН СРОК

8-9 клас

2КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ ЗА 8,9 КЛАС ГРАФИК

10-11 клас

3 ГРАФИК ЗА КЛАСНИ И КОНТРОЛНИ РАБОТИ ЗА 10,11 КЛАС

12 клас

4 КОНТРОЛНИ И КЛАСНИ РАБОТИ – 12 КЛАС

график сам. форма (1)

график сам. форма

Списък на учебниците за учениците в самостоятелна форма – 8 клас „Природни науки“

БЕЛ-Просвета Азбуки, Милена Васева

Математика – Архимед

Английски език – Express Publishing; Legacy Level A1 и учебна тетрадка

Инф. Твхнологии- Домино

Информатика – Изкуства

Философия – Просвета, основано 1945

Музика (1срок) – Просвета, основано 1945

Изобразително изкуство (2 срок) – Клет Анубис