Електронен дневник

Уважаеми родители и ученици

 От 2019-2020 учебна година 95. СУ ползва електронен дневник АдминПлюс на адрес: https://platform.adminplus.bg/#/pages/login

Вход за електронния дневник на 95. СУ: https://dnevnik.sou95.net;

Вход за Office 365: https://portal.office.com