Административни услуги

Издаване на европейско приложение към дипломата за средно образование ( влиза в сила от учебната 2021-2022 учебна година)