Административни услуги

Издаване на служебна бележка за допускане до държавни зрелостни изпити