Административни услуги

Издаване на служебна бележка за подадено заявление за допускане до държавни зрелостни изпити