История на училището

Първи стъпки

Училището се намира в гр. София, жк. Хаджи Димитър, район Подуяне, срещу стадион „Георги Аспарухов”. 

Открито е през 1972 г. От учебната 1973-74 г. е училище с преподаване на руски език. От 1986 г. училището носи името на поета Владимир Маяковски, а от 1992 г. приема за свой партон бележития български общественик и етнограф професор Иван Шишманов

От 1973-1974 учебна година директор е Вера Куцарова до пенсионирането си през 1989 г. От 1990 до 1993 година за кратко време директори са били Георги Димитров и Живко Желев, а от 1994 г. до април 2015 г. директор на 95 .СУ „Проф. Иван Шишманов” е била Лилия Черкезова, дългогодишна учителка по руски език в начален и гимназиален етап, завършила различни факултети на СУ „Климент Охридски”, автор на учебници и помагала.

От учебната 2015-16 г. директор е Мими Рецкова, начален учител, експерт в областта на столичното образование.

От учебната 1998-99 г. празник на училището е 11 май, когато по традиция се правят концерти в Актовата зала, организират се спортни прояви, дни на езиците, драматизации, състезания и др.

От 2005 г. има собствен сайт и Електронно училище. Училището разполага с четири компютърни кабинета,  обновена библиотека, два физкултурни салона, бюфет, училищен стол и книжарница. 

През 2007 г. училищната библиотека печели проект към Министерството на културата по програмата „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност” и бе основно обогатена с речници , учебна и художествена литература. Има и читалня с многобройна литература на руски език.

1MfKsUDu78m9c-LvhvqyKcuJrUf1JE9K2-AcE579vEgY5AxK8QA

Кариерно развитие

Нашите ученици са  реализирани в различни области на обществения живот като журналисти, юристи, спортисти, учени. Прославят името ни в Австралия, САЩ, Германия, Италия, Швейцария. Реализирани като  доктори по физика, химия, биология, връзки с обществеността.

Профилирано oбучение

От 1990-91 г. 95.СУ се профилира като училище с изучаване на чужди езици. Тогава, освен ангийски език се изучават още италиански, немски и руски език

От учебната 1992-93 г. са приети първите подготвителни паралелки с английски и италиански, и втори език немски. След 2002 г. са създадени паралелка по туризъм и стопански мениджмънт.

Днес 95.СУ  „Проф. Иван Шишманов“, освен с профил „Чужди езици“  предлага и обучение в паралелки „Природни науки“ и „Предприемачество“. 

 

1Q80AngCVmSBGnCXo4FvsXvT-1_oEPsLtiphb9-l3cY3CdKuX
hannah-busing-Zyx1bK9mqmA-unsplash (1)

Нашето развитие

В момента в училището има 721ученика и 83 учители, от тях работят преподаватели с два и повече завършени факултета – Мария Сидерова, Мадлен Иванова, Галя Кралева, Антоанета Христова, Ася Димитрова, Галя Хуриетчиева, Велина Михова, Елица Райчева. Учителите Стефка Миленова и Росица Стойнева са автори на учебни помагала по различни дисциплини. 

От 20 години училището работи съвместно с Департамента за информация и усъвършенстване на учителите с професор Мариана Стефанова настоящ директор. Свидетелство е броят на учителите с клас квалификация – 21

· 1 клас –2 учители;

· 2 клас – 11 учители;

· 3 клас – 3 учители;

· 4 клас – 4 учители;

· 5 клас – 1 учител

Учителите периодично повишават квалификацията си в различни форми и програми, където се запознават с новата информация по различните предмети, овладяват нови стратегии и техники на преподаване.

Училището поддържа тесни връзки с Британския съвет и Руското посолство. Тържествено се отбелязват всички празници като се акцентува на 24 май, 15 септември, изпращането на випуските.

От учебната 2015/16 г. директор е Мими Рецкова, начален учител, заместник-кмет в район Подуяне и бивш директор на 155 ОУ.