Медии и графичен дизайн

Атестация

  От ноември 2008 г. стартира проектът „Междуучилищен център по медии и графичен дизайн – район Подуяне“, финансиран от Европейския социален фонд чрез Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. Основната дейност се състоеше в обучение на учениците по дисциплината „Медии и графичен дизайн”- работа с PHOTOSHOP  и CorelDRAW, което се осъществяваше паралелно в 44 СОУ, 95 СОУ и 42 ОУ. Издадени  бяха 5 броя учебни вестника.