Национална програма "С грижа за всеки ученик"

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ИЗОСТАВАЩИ УЧЕНИЦИ"

МОДУЛ „ОСИГУРЯВАНЕ НА ОБУЧЕНИЕ НА ТАЛАНТЛИВИ УЧЕНИЦИ ЗА УЧАСТИЕ В УЧЕНИЧЕСКИТЕ ОЛИМПИАДИ” 2009/2010г. 2008/2009г.