Национална програма „Училището – Територия на учениците”

Модул „Подкрепа на целодневното обучение на учениците от начален етап” 2010г „ЗАЕДНО Е ПО-ВЕСЕЛО - ЗАЕДНО МОЖЕМ ПОВЕЧЕ” - 2010 Г.