Нашето училище е уникално

95 СОУ спечели проект за рекламна кампания “Нашето училище е уникално”, като част от проекта “Заедно за прозрачно училище: инициатива, участие, отговорност”. Финансирането е осигурено с подкрепата на фондация Пайдея и Столична община. Предвидени са дейности като: посещения в детски градини и основни училища, организиране на родителски срещи с цел популяризиране на нашето уникално училище.