Обществен съвет

Членове на обществения съвет към 95. СУ:

Председател – 

Членове:

1. ………………. – експерт в район Подуяне

2. ……………… – родител

3. ……………….- родител

4. ……………….- родител

5. ………………. – родител

6. ………………. – родител

7. ……………….. – родител

Резервни членове:

8. ………………. – родител

9. ………………. – родител

10. …………….. – родител