Прием след седми клас

Прием в VІІI клас

три профилирани паралелки по 26 ученици

    • Профил „Чужди езици“ – с интензивно изучаване на руски език, профилиращи предмети – РЕ, АЕ, БЕЛ, История

  • Профил „Природни науки“ – с интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети – Биология, Химия, Математика и ИТ

  • Профил „Предприемачески“ – с интензивно изучаване на английски език, профилиращи предмети -Предприемачество и ИТ

1MfKsUDu78m9c-LvhvqyKcuJrUf1JE9K2-AcE579vEgY5AxK8QA

Полезни връзки