Програма „Българските библиотеки"

Финансова подкрепа на библиотеките при обновяване на фондовете им с книги и други информационни източници Програма „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” – 2009 г.

В началото на учебната 2008/2009 год. разработихме проект за закупуване на книги за библиотеката, съфинансиран от Министерство на културата, който беше одобрен и вече е осъществен. Децата проявяват голям интерес към новите книги. Обособихме и помещение за читалня.

През 2007 г. училищната библиотека спечели проект към Министерството на културата по програмата „Българските библиотеки съвременни центрове за четене и информираност” и бе основно обогатена с речници , учебна и художествена литература. Има и читалня с многобройна литература на руски език