Свободни места от пети до седми клас

Обявяваме свободни места в паралелки от пети до седми клас със засилено изучаване на:

  • Английски език и руски език;

  • Математика и информационни технологии;

  • Български език и литература – творческо писане.