УЧИЛИЩЕН ЕКИП

Ръководство:

Директор:

Мими Рецкова-Димитрова

тел. 02 945 03 46

Приемно време

Сряда: 13:30 – 17:30

Четвъртък: 8:30 – 12:30

Заместник-директор

Евелина Николова

тел. 02 945 12 61

 Приемно време

По всяко време
от 8:00 до 15:00 

когато няма часове

 

Заместник-директор

Велина Михова

тел. 02 945 12 61

Приемно време

По всяко време 
от 9:00 до 15:00,

когато няма часове

 

Заместник-директор по АСД

   Явор Иванов

 тел. 02 945 03 65

Приемно време

Четвъртък: 9:00 – 12:00

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

НАЧАЛНИ УЧИТЕЛИ

Даниела Божилова

1 А КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
213 К-Т

Живка Атанасова

1 Б КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
209 К-Т

Виолета Минчева

2 А КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/208 210 К-Т

Райничка Димитрова

2 Б КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
211 К-Т

 

 

Антоанета Христова

3 А КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
208 К-Т

Елеонора Пешова

3 Б КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
207 К-Т

Ирена Терзиева

3 В КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
212 К-Т

Лидия Евтимова

4 А КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
315 К-Т

Красимира Димитрова

4 Б КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
314 К-Т

Галина Хуриетчиева

4 В КЛАС /КЛАСЕН РЪКОВОДИТЕЛ/
313 К-Т

Лилия Таскова

Английски език /1-4 клас/

 

Васислава Васева

учител ФВС

 

Елица Първанова

учител ФВС

Иваничка Велева

ПИГ и ЧП 

Татяна Неделчева

ПИГ

Антоанета Добрева

ПИГ

Калинка Ценева

ПИГ

Михаил Еремиев

ПИГ

 

ПИГ

Радина Александрова

ПИГ

Калинка Ценева

ПИГ

Габриела Георгиева

ПИГ

Десислава Карамфилова

ПИГ

Антонио Кънев

ПИГ

Калоян Величков

ПИГ

 

ПИГ

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

Борислав Кузов

5 А; Б; В; 8 В КЛАС

 

Люсиена Величкова

6 А; Б; В; 8 Г КЛАС

Борислава Бонева

10 А; Б; В; 12 А; Б КЛАС

/кл.ръководител на10 А клас – 403 к-т/

Ася Димитрова

7 А; Б; В; КЛАС

/кл.ръководител на 9 В клас – 406 к-т/

Александър  Динеков

8 А; Б КЛАС

Галя Андреева

9 А; Б; В; 11 А; Б КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

РУСКИ ЕЗИК

Доротея Николова

9 А; Б; В; 11 А; 12 А КЛАС

/кл. ръководител на 9 Б клас – 401 к-т/

Антоанета Ластенко

5 В; 6 Б; В; 10 А; Б; В КЛАС

/кл.ръководител на10 Б клас – 409 к-т/

Мадлена Иванова

8 Б; 12 Б КЛАС

/кл.ръководител на 8 Б клас -408 к-т/

Малвина Томова

5 Б; 7 Б; В; 11 А; Б КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

Ася  Димитрова

9 В КЛАС

/кл. ръководител на 9 В клас – 406 к-т/

Славинка Славейкова

6 А; Б; В; 7 В; 8 Г;  10 А КЛАС 

/кл. ръководител на 6 А клас -109 к-т/

Десислава Пелева

8 А; 11 А; 12 А КЛАС

Мария Сидерова

7 Б; 8 В; 9 А; 12 Б КЛАС

/кл.ръководител на 7 Б клас – 108 к-т/

Мартин Несторов

7 А; 8 А; 11 Б КЛАС

Микола Жечков                 

 

Светла  Димитрова

5 А; Б; В КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

МАТЕМАТИКА

Мариана Христова

6 А; Б; В; 7 А; Б КЛАС

/кл.ръководител на 7 А клас – 305 к-т/

Д. Първанов

8 А; Б; В; 9 А; Б; В; 11 А; Б КЛАС

Евелина Николова

6 А КЛАС

Румяна Димитрова

10 А; Б; В; 12 А; Б КЛАС

/кл.ръководител на 9 В клас – 201 к-т/

Десислава Николова

5 В; 6 В; 8 Г КЛАС

Симона Христова

5 Б; 6 Б КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

КМИТ, ИТ И ИНФОРМАТИКА

Велина Михова

8 В; 9 А; Б; В; 10 А; Б; В КЛАС

к-т 307

Евелина Николова

7 А; Б; В КЛАС

к-т 307

Естер Тодорова

5 А; Б; В; 8 А; Б; Г КЛАС

к-т 307

Десислава Николова

6 А; Б; В; 12 Б КЛАС

к-т 307

Симона Христова

6 А; Б; В; 7 А; Б; В КЛАС

к-т 310

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ;ЧП

Румяна Димитрова

7- 10 КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

 

ХИМИЯ И ООС; ЧП

Цеца Димитрова

7-11 КЛАС; ЧП- 6 А;Б;В КЛАС

/кл. ръководител на 12 Б клас- 402 к-т/

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

БИОЛОГИЯ И ЗО; ЧП

Евелина Кръстева

7-11 КЛАС; ЧП – 5 А;Б;В КЛАС

/кл. ръководител на 6 В клас – 204 к-т/

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

Цветелина Иванова

5 А; Б; В; 6 А; Б; 7 А; Б; В; 10 А КЛАС

/кл. ръководител на 7 В клас – 304 к-т/

Малвина Томова

9 Б КЛАС

Иван Иванов

9 А; В; 10 Б; В; 11 Б; 12 Б КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

 

9 А; Б; В; 10 А; В КЛАС

/кл.ръководител на 12 А клас -302 к-т/

Елена Галева

5 А; Б; В; 6 А; Б; В; 7 А; Б; В; 10 Б КЛАС

/кл.ръководител на 5 В клас -301 к-т/

 

 

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ФИЛОСОФИЯ И ГО

 

8 – 12 КЛАС

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

 ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО И ГО

Явор Иванов

8 Г; 9 А; 11 А; Б; 12 А; Б КЛАС

/кл. ръководител на 9 А клас – 407 к-т/

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

МУЗИКА

Борис Самаринов

5- 10 КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ТЕХНОЛОГИИ И ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО

Естер Тодорова

5-7 КЛАС

ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА ПОДГОТОВКА

ФИЗИЧЕСКО ВЪЗПИТАНИЕ И СПОРТ

Антоанета Кунова

5 А; 7 А; Б; В; 8 А; 11 А; 12 А КЛАС

/кл.ръководител на 11 А клас -111 к-т/

 

8 В; Г;  9 А; Б; В; 11 Б;  12 Б КЛАС

Тодор Самарджиев

6 А; Б; В; 8 Б;10 А; Б; В КЛАС

/кл. ръководител на 6 Б клас – 110 к-т/

ПЕДАГОГИЧЕСКИ ЕКИП

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО

Иван Димитров

5-10 КЛАС

 

 

 

 

 

ПСИХОЛОГ

Приемен час

Стая

Нели Велкова 

Пон.-Петък

12.00-16.00 ч.

203

ПЕДАГОГИЧЕСКИ СЪВЕТНИК

 –

203

Явор Цветанов

Пон.-Петък

12.00-16.00 ч.

203

РЕСУРСЕН УЧИТЕЛ

Час

Стая

Силвия Илиева

Пон. – Петък
7.45 – 12.45 ч.

 

303

Явор Цветанов

Пон.-Петък

12.00-16.00 ч.

303

Димитринка Златанова

Пон.-Петък
9.00-14.00 ч.
 

303

Цветелина Светославова

Пон. – Петък
8.00-15.00ч.

303

ЛОГОПЕД

 –

303

Цветелина Светославова

Пон.-Петък
8.00-15.00

303

НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ

ЕКИП

Евелина Владимирова

Гл. счетоводител

Людмила  Джелебова

ЗАС

Естер Тодорова

РИКТ

 

Денислав Генчев

Връзки с обществеността; библиотекар