МИСЪЛТА

На веявица крилата,

бдението на нощта,

говорът на тишината –

       туй е мисълта.

Лампа негасима в храма,

непостижна висота,

глъбина, що дъно няма –

       туй е мисълта.

Висша сила у мъдреца,

висша воля във света,

вечен демон на певеца –

       туй е мисълта.

Из „Люлека ми замириса“