По инициатива на Съвета на Европа със седалище в Страсбург, от 2001 г. Европейският ден на езиците се чества ежегодно на 26 септември.

„Открий богатството на европейските езици!“ е мотото на изданието през 2021 г.

https://edl.ecml.at/Home/EDLStatement/tabid/3201/Default.aspx

https://edl.ecml.at/Teachers/Teachingmaterials/tabid/3097/language/bg-BG/Default.aspx

Инициативата, лансирана от Съвета на Европа, е посветена на езиковото многообразие и насърчава ученето на чужди езици в Европа.

Испанският писател Хуан Рамон Хименс е казал, че човек, който учи нов език, придобива нова душа. Какво не знаем за езиците по света? Ето и някои интересни факти:

1. На Земята повече от 7 милиарда жители говорят между 6000 и 7000 различни езика в 189 независими държави.

2. В Европа съществуват около 225 местни езика, което прави около 3 процента от езиците по света.

3. По-голямата част от езиците по света се говорят в Азия и Африка.

4. Повече от половината жители на Земята са двуезични до определена степен. Голям е броят на многоезичните – тези, които владеят два ипи повече езика.

5. В ежедневието на европейците присъстват все повече чужди езици, което означава, че европейските граждани трябва да се насърчават отрано да се интересуват от езици.

6. В много езици има 50 000 думи или повече, но в ежедневните разговори се използва набор от стотина термина, които са едни и същи.

7. Езиците се намират в непрекъснато взаимодействие помежду си и така са подложени на взаимно влияние по различен начин. Английският, например, в миналото заема думи от много други езици, но днес много европейски езици заемат от него.

8. На една година детето възпроизвежда много звуци. След първата година произнася първите разбираеми думи. На възраст около 3 години построява сложни фрази, а към 5-годишна възраст речникът му достига до няколко хиляди думи.

9. Майчиният език по принцип е този, който всеки човек знае най-добре и използва най-много. Има хора, които са двуезични и владеят еднакво два езика, но въпреки това рядко се случва двата езика да са на абсолютно еднакво ниво.

10. Билингвизмът има много предимства: улеснява ученето на други езици, подобрява процеса на мислене и улеснява контактите с други хора и тяхната култура.

11. Билингвизмът и многоезичието имат и икономическо предимство: хората, които говорят няколко езика, по-лесно си намират работа, а многоезичните компании са по-конкурентноспособни.

12. Езиците са свързани помежду си като членовете на семейство. Повечето европейски езици принадлежат към голямото семейство на индоевропейските езици.

13. Повечето европейски езици принадлежат към 3 големи групи: германски, романски и славянски езици.

14. Германската езикова група включва датски, норвежки, шведски, исландски, немски, холандски и английски.

15. Романската езикова група включва италиански, френски, испански, португалски и румънски.

16. Славянската езикова група включва руски, украински, белоруски, полски, чешки, словашки, словенски, сръбски, хърватски, македонски, български и други.

17. Повечето от европейските езици използват латинска азбука. Някои славянски езици използват кирилица. Гръцки, арменски, грузински и азербайджански имат собствени азбуки.

18. В повечето страни в Европа се говорят и регионални и малцинствени езици, някои от които са със статут на официални.

19. Най-използваните неевропейски езици на територията на Европа са арабски, китайски и хинди, всеки от които си има своя писменост.

20. Русия (148 милиона жители) е страната, на чиято територия се говорят най-много езици – между 130 и 200.

21. Заради миграционния и бежански поток Европа става все по-многоезична.