Причини за рециклирането на хартията:

  1. Запазването на горите – производството на хартия е отговорно за около 43 % от всички отсечени дървета и представлява около 1,2 % от световния БВП. Изчислено е, че рециклирането на половината от използваната хартия по света би спасило изсичането на около 80 000 кв. км. гори.

Енергия:

  1. Енергийната консумация се намалява при рециклирането, енергийното потребление при използване на рециклирана хартия за получаване на нова хартия се намалява с от 40 % до 60 % . Рециклирането на един тон вестникарска хартия спестява около 4 000 kWh електроенергия, което количество е достатъчно да успее да захрани едно европейско семейство за цяла година.

Енергията и околната среда