В природата на всяко дете е да иска да се доверява

да сътрудничи

да се справя

да се труди

да твори

и да бъде независимо.

Онова, от което се нуждае е партньор, който може да предава уважение и разбиране, който предпочита сътрудничеството пред налагането и който цени

индивидиуалността и новаторството.

Срещата между ученика и учителя е среща между потребността и желанието за научаване

и способността на възрастния да научи детето.

В този смисъл образованието не започва и не свършва с учебния час, то е:

в усмивката

в благодарността

в удовлетворението

в подадената ръка

в говоренето

в слушането

в търпението

в споделените емоции.

Защото образованието

започва в чувствата, за да

стигне до ума и да прерастне в действие.

Нашата отговорност като учители, партньори, хора е

да научим децата да обичат, да мислят неуморно и да намерят своя уникален начин да бъдат полезни!

В природата на всяко дете е да иска да се доверява

да сътрудничи

да се справя

да се труди

да твори

и да бъде независимо.

Онова, от което се нуждае е партньор, който може да предава уважение и разбиране, който предпочита сътрудничеството пред налагането и който цени

индивидиуалността и новаторството.

Срещата между ученика и учителя е среща между потребността и желанието за научаване

и способността на възрастния да научи детето.

В този смисъл образованието не започва и не свършва с учебния час, то е:

в усмивката

в благодарността

в удовлетворението

в подадената ръка

в говоренето

в слушането

в търпението

в споделените емоции.

Защото образованието

започва в чувствата, за да

стигне до ума и да прерастне в действие.

Нашата отговорност като учители, партньори, хора е

да научим децата да обичат, да мислят неуморно и да намерят своя уникален начин да бъдат полезни!