Учениците от 3 „а“ и „б“ клас с класни ръководители Татяна Неделчева и Живка Атанасова изработиха свои проекти свързани с „Опазване на околната среда“.

От различни отпадъчни материали те сътвориха оригинални и практични изделия.

Може да посетите изложбата им във фоайето на училището!