Уважаеми родители,

Днес до 18.00 часа съгласно Указание на Министъра на образованието и науката с N: 9105-382/05.11.2021 г. ще се приемат декларации за тестване или за отказ от тестване на ученици за Ковид 19 на портала при Охраната на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ или на имейла на училището, сканирани с Ваш подпис – sou95@abv.bg. Указанието се отнася за учениците от 1,2,3,4 клас.

Приложено прикачваме Приложение 2 и Приложение 3 /за СОП/ на „Декларация – съгласие“

Приложение 2

Приложение 3