На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка със Заповед № РД09 – 4247/08.11.2021 на министъра на образованието и науката с утвърденото приложение насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и Заповед № РД01- 1015/11.11. 2021г. на министъра на образованието и науката приложено прикачваме заповед и дневен режим за посочените класове от първи до четвърти клас.