Изменение и допълнение на Заповед №108/21.11.2021г.