Уважаеми родители,

Във връзка с получено писмо с изх. № 9105/411/02.12.2021 г. на зам. министъра на образованието и науката, г-жа Мария Гайдарова Ви съобщаваме, че събираме декларации – съгласие в срок до 3.12.2021 г. /14,30 ч./ в сградата на 95. СУ или на електронната ни поща /сканирани с подпис/ – sou95@abv.bg.

Уведомяваме Ви, че ще се връщат ученици в клас при събрани 50 % декларации – съгласие от клас.

Приложено прикачваме подаденото от МОН писмо и декларациите по възраст /под 14; над 14 -годишна възраст/, както и за ученици със СОП.