Уважаеми родители на ученици

от прогимназиален и гимназиален етап на обучение,

Във връзка с Приложение към Заповед РД09 – 4814/ 03.12.2021г. – “ Насоки за обучение и действия в условията на извънредна епидемична обстановка в училищата и в центровете за специални образователни потребности“ и :

1. Наличие на 50% изразено съгласие за провеждане в училището или в дом. условия на учениците със спец. образ. потребности, веднъж седмично на изследване за доказване на Covid-19 чрез неинвазивен бърз тест и/или с валиден документ за ваксинация, преболедуване, наличие на антитела.

2. Доставени в 95 СУ бързи, неинвазивни  тестове за учениците от прогимназиален и гимназиален етап на обучение

От  06.12.2021 г. се възобновява присъственото обучение, на учениците от дневна форма,  в класовете: 6б, 7б, 8а, 8б, 8в, 10а и 11а клас.

Всички ученици подали декларация, с която изразяват съгласие за тестване, от изброените по-горе класове, в 07.30ч. трябва да бъдат в училище, на 06.12.21г.

 /понеделник/.

Останалите ученици, от тези класове, които не са подали декларация, както и всички останали ученици от прогимназиален и гимназиален етап  остават на обучение в електронна среда. Моля, всички родители да следят съобщенията в уч. сайт, за настъпила промяна. От вторник продължава  обработката и подаването на декларации за съгласие, всеки от родителите подали такава декларация има право да се откаже и да подаде декларация за несъгласие, във всеки един момент. Предстои поетапно връщане и на другите паралелки, при наличие едновременно и на т.1 и на т.2 посочени по-горе.