Уважаеми родители и колеги,

От 7.12.2021 г. в присъствена форма на обучение с връщат класовете 5А; 5 Б; 6А; 7А; 9А; 9В.

За повече подробности се обръщайте към класните ръководители.