Добротата е твърде обширно и разнолико понятие. В себе си тази скромна и на пръв поглед семпла думичка обаче съдържа неизмерима сила, богатство и красота. Защото добро е умението и да съпреживяваш, и да си състрадателен, и да закриляш, и да помагаш. Добро е да обичаш и да прощаваш, да се възхищаваш и да облагородяваш. Доброто е искрицата божественост, заложена у всеки един човек. Доброто е птицата, полетът на душата. Копнежът по красивото и любовта. Доброто е Силата. Светлината. Доброто не е качество. То е състояние. Мъдрост. Еманация на духа. Същността, която съчетава множество и неизброими добродетели. Доброто не се измерва с интелект, образование, умения или положение в обществото. Доброто е съизмеримо единствено с Благородството, Вярата и Любовта. Доброто е… Мъдростта на Душата и Дългът на Сърцето.

Представяме на Вашето внимание част от тематичните презентации на нашите ученици: