1. Присъствено да се обучават учениците от I до IV клас и от VII, X и XII клас.
 2. Преустановявам присъствения учебен процес за учениците от V, VI , VIII, IX и
  XI клас.
 3. Обучението от разстояние в електронна среда за тези ученици се организира
  със заповед на министъра на образованието и науката.
  II. Временните противоепидемични мерки, определени с настоящата заповед, ще
  бъдат променени в зависимост от развитието на епидемичната ситуация на територията
  на област София-град.