Всеки опит да се омаловажава Руско – турската война /1878-1979/ би бил насилие върху историята. Независимо от целите, които преследвала, Русия реално донесла Освобождението на България. След близо петвековно религиозно, икономическо, политическо и културно потисничество българският народ бил освободен. Войната дала възможност на населението от освободените земи да уреди съдбата си самостоятелно, да поеме пътя на свободната частна инициатива  при защитена собственост и гарантирани права. Така българският народ се измъкнал от лепкавата паяжина на ориенталската деспотия и получил възможност за съзидателна творческа дейност. Пътят към индустриализацията и промишленият напредък бил отворен.

Същевременно Санстефанският мирен договор се оказал илюзия, от която България пострадала най – много. Русия запазила политическите  дивиденти, които извоювала с кръвта на своите войници, но от това били облагодетелствани всички балкански държави, само не и България. Разбира се, това не може да се вменява като вина на Русия, тъй като българският народ със своя огромен демографски потенциал представлявал заплаха за влиянието на Австро – Унгария и Великобритания. Нито една от Великите сили нямала интерес от създаването на силна, независима, суверенна България, която можела не само да провежда чуждата, но да осъществява и собствена политика.

Честит национален празник, българи!

С пожелание да имаме повече и повече поводи за национална гордост!

Велик народ сме, защото сме отстоявали себе си!

Пътят на свободата ни започва от тъмните хайдушки пътеки, тайните комитети на Апостола, през саможертвата и подвига на хилядите бойци и революционери, които със своята смелост и алтруизъм отдадоха живота си за да ни има, защото свободата е избор! Нека продължим великите дела на предците си, всеки един ден с всяка една достойна постъпка!