Кога ще почиват учениците за втория срок 2022. година:

•от 1 до 8 април (вкл.) – ПРОЛЕТНА ВАКАНЦИЯ;

• от 22 до 25 април (вкл.) – Великденски празници;

• 2 май – (1 май – Ден на труда е в неделя, поради което се дава неучебен ден 2 май);

• 6 май – Национален празник (Гергьовден, Ден на храбростта и Българската армия) ;

• 18 май и 20 май – ДЗИ (държавен зрелостен изпит 12 клас);

• 24 май – Ден на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност.