Актова зала на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“

Репетициите се провеждат в сряда от 15.00 до 17.00 ч.

Записванията протичат с предварително прослушване! /к-т 104/