Графикът на дейностите за прием на ученици в I клас за учебната 2022/2023 г. е достъпен на страницата на Информационната система за обслужване на детските заведения, подготвителните групи и I клас в училище (ИСОДЗ) на адрес: https://kg.sofia.bg/#/calendar

Уважаеми родители,

Регистрацията за прием в първи клас за учебна 2022 – 2023 година се осъществява в периода 09.05.2022 г- – 17.05.2022 г.

Благодарим на всички Вас, които се доверявате на екипа на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“. Очакваме Ви!