От 1 до 15 април 2022 г. Столичната община организира традиционното Пролетно почистване на София.

Инициативата има за цел да привлече повече доброволци, които да се включат в почистването и облагородяването на градските пространства, местата, където живеем, учим и работим. Организатор на кампанията е Столичният инспекторат.

По време на инициативата Столичният инспекторат ще осигури чували и ръкавици за доброволците, както и ще организира извозването на събраните отпадъци.

Нашето училище се включва в инициативата днес на 14.04. с почистване в района на и около училището ни.

Съществуваща или очаквана реалност

Юлия Алексиева

Животът се живее „за Добро“!

Дори когато ти се струва, че Доброто някъде стои само’

и не е това, което твоя ден вълнува.

Важно е в душата да го чувстваш, в ума си като филм да го създаваш,

да го търсиш, отначало да се връщаш… Все едно е – знакът“за Добро е“! …

Остави си сили, вяра да го следваш.

Съществуваща или очаквана реалност?

Щом Доброто за душата е прозорец, значи, че живееш и си добротворец!

Благодарим на всички ученици и колеги!