Четенето ни позволява да избираме, както в днешния свят, така и в света на бъдещето, масовата култура ще господства количествено, но алтернативите, представлявани от популярната и елитарната култура, ще доминират чрез качество.