Едни от най-достойните съвременни будители празнуват своя професионален празник днес.
Скъпи колеги,
Денят 11. Май е историческа дата в календара на българската култура.
За щастие той се превърна и в професионален празник на тези, които
служат на писменото слово, като го съхраняват и разпространяват
с идеята то да пребъде. Българските библиотекари заслужават този
ден на признание, защото да бъдеш библиотекар в България не е
просто професия и препитание, а призвание, на което си отдаден.
11. Май е един от най-светлите празници в българския календар. Ден, в който почитаме светите солунски братя Кирил и Методий. Ден, в който празнуваме и хората с изключително отговорна работа – библиотекарите.
Библиотекарите имаме една от най-трудните, отговорни, но и духовни професии. Да напътстваме, да подпомагаме търсещите знание и да съхраняваме световното богатство – книгите. И ако книгите са прозорец към света, библиотекарите държим в ръцете си ключа към стаята с хиляди прозорци и сме готови да отведем всеки читател на далечни пътшествия, в непознати земи, да им разкрием страшното и прекрасното…
Честит професионален празник, колеги!
Нека продължим делото си със здраве, вяра в успеха
и непресъхващи сили!