95. СУ „Проф. Иван  Шишманов“

гр.София  1510, ул. „Ангел войвода“ № 66

График* 

за провеждане на поправителни и приравнителни изпити

на учениците от дневна форма на обучение

поправителна / юнска/ сесия

за учебната 2021/2022г.

Учебен предметДата на провеждане
Български език и литература04.07.2022г.
I чужд език – Английски език -зад. уч. предмет 04.07.2022г.
Математика05.07.2022г.
Човек и природаХимия и опазване на околната средаСобствен бизнесАнглийски език – модули, профилираща подготовка06.07.2022г.
МузикаБиология и здравно образование07.07.2022г.
ИнформатикаФинансово счетоводство07.07.2022г.
Кариерно развитие08.07.2022г.
Информационни технологии11.07.2022г.
История и цивилизации12.07.2022г.
Руски език13.07.2022г.

* Всички изпити ще се провеждат от 10.00ч. в 108 кабинет