На 7 февруари 2023 г. /вторник/ от 18:00 часа ще се проведе родителска среща за запознаване с резултатите на учениците за първия учебен срок.

От 18:45 часа ще се проведе Общо събрание на родителите за избор на нов обществен съвет на 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“.