Ние – учениците от първите класове вече знаем всички букви и можем да четем и пишем.

Сбогувахме се с Букварчето и казахме здравей на Читанката.

Благодарим на нашите учители г-жа Минчева, г-жа Добрева, г-жа Димитрова и г-ца Георгиева