ЗАПИСВАНЕ НА ПРИЕТИТЕ В ПЪРВИ КЛАС УЧЕНИЦИ – ПЪРВО КЛАСИРАНЕ


Записването е на място в учебното заведение в периода от 05.06.2023 до 15.06.2023 на следния адрес: ул. „Ангел войвода“ №66  от 8.30ч. до 18.00ч. всеки работен ден.

Необходими документи:

1. Удостоверение за завършена подготвителна група/ клас – оригинал

2. Акт за раждане – само за сверяване на данните.

След записването му, детето не може да участва в следващите класирания.

Право да участват в следващи класирания имат деца, които: 1) не са класирани; 2) не се запишат в обявения срок за записване; 3) са били записани и са отписани след подаване на заявление за отписване на място в училището или по електронен път. При отписване мястото на детето не се пази. То ще бъде обявено за свободно и ще участва в следващото класиране.