Всеки човек носи своето училище в сърцето си. Там сме получили първите си уроци за живота, там сме научли как се пишат и най-важните думи – семейство, родина, свобода.  В училище сме срещнали някои от най-важните хора в живота ни. Първия си учител или най-добрите си приятели.

Искрата на знанието трябва да бъде съхранена и предавана от поколение на поколение – това е нашето призвание.

Споменът за нашето училище ни следва през целия живот. Ето защо важните дати трябва да бъдат отбелязани и почетени.

През 2023 година 95. СУ „Проф. Иван Шишманов“ навършва 50 години. Дни след празника, посветен на Народните будители нашето училище ще отбележи своя юбилей.

Най-любезно Ви каним да споделите празника с нас. Концертът „Предай искрата“ ще се проведе на 6 ноември 2023 г. от 18 часа в Тържествената зала на Военна академия в София.

Най-любезно каним и всички учители – настоящи и бивши, които със своята всеотдайност и упоритост дават на учениците през годините най-важните уроци в живота.

Очакваме Ви!