На 28.02.2024г. учениците от 95 СОУ „Проф. Иван Шишманов” отбелязаха „Международния ден за борба с тормоза в училище”.

В инициативата се включиха ученици от Училищния съвет към 95.СУ като изготвиха и поставиха табла на тема: „Заедно против тормоза в училище”, “Дърво за пример”, “Добри да бъдем”, “Дърво на доброто” и други.

Участниците в мероприятието запознаха подрастващите с историята на празника и Хартата на ценностите и правилата в училище. Във фоайето на училището бе създадено пространство, където на розови листчета, всеки може да остави своето послание.

 Ръководители: Нели Велкова-училищен психолог и Явор Цветанов- педагогически съветник